Home / Služby v areálu

Služby v areálu SemtinZone

Vstup a vjezd do areálu SemtinZone

Vstup a vjezd do střežené části průmyslové zóny je zajištěn prostřednictvím elektronického přístupového systému. Nutnost přísné ostrahy plyne z charakteru výroby v některých částech areálu (chemie, střeliviny, explosiva). Osobě, pohybující se opakovaně v areálu, je vystaven vstupní průkaz (povolení k vjezdu) v podobě elektronické bezdotykové karty. Data z el. přístupového systému lze používat k reportingu o pohybu osob a vozidel příslušné firmy, sledování pracovní doby zaměstnanců, k objednávání a odběru jídel v jídelnách, případně pro zajištění přístupu do vlastních nemovitostí (po napojení na přístupový systém). V poplatku (viz ceník) za vystavení vstupních dokladů je zahrnuto vstupní školení a recepční služby na hlavních vrátnicích střežené zóny.

 

Ostraha majetku

V areálu SemtinZone operuje profesionální jednotka ostrahy, která zajišťuje nepřetržitý dozor nad majetkem. Podle požadavku je dotčená oblast monitorována revírní ostrahou, kamerovým systémem, přímou kontrolou objektů, nebo připojením na PCO. Jednotka vyniká velmi dobrou znalostí terénu, dlouholetými zkušenostmi i odbornými znalostmi. Pro přesnou specifikaci nabídky je nutné osobní projednání.

 

Požární ochrana, požární prevence a služba rychlé zdravotnické pomoci

SemtinZone disponuje vlastní, plně profesionální, jednotkou hasičského záchranného systému. Firmy v průmyslové zóně získávají po zaplacení ročního poplatku (viz. ceník) jistotu bleskového zásahu, díky kterému lze výrazně snížit škody na majetku v případě požáru.

Hasičský záchranný sbor podniku Synthesia, a.s. Vám nabízí poskytování služeb požární prevence k zajištění plnění zákonných povinností podnikajících fyzických osob a právnických osob na úseku požární ochrany, které ukládá zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí balíčku „Požární ochrana“ je i sleva na materiál spotřebovaný během zásahu. Neméně důležitou součástí tohoto balíčku je zajištění nepřetržité služby první pomoci při úrazech a náhlých zdravotních příhodách a převoz vlastním sanitním vozem do nemocnice.

Dispečerské služby

Bezproblémový chod v areálu SemtinZone je zajišťován nepřetržitým provozem dispečerského pracoviště. Tato služba je určena podnikům se zvýšeným rizikem vzniku mimořádných událostí, jako jsou výpadky v zásobování energiemi, havárie a jiné kalamitní stavy. Pro definici rozsahu a ceny této služby je nutné osobní projednání.

 

Bezpečnost a hygiena práce

Plnění předpisů BOZP je v povinnostech každého zaměstnance. V rámci průmyslové zóny je možné využít konzultací specialistů pro pravidla BOZP, patřící v rámci chemické výroby k těm nejnáročnějším vůbec. Jsme držiteli prestižního světového certifikátu v oblasti BOZP managementu - OHSAS 18001: 2007.

V oblasti hygieny práce lze využít zkušeností kategorizací prací podle hygienických předpisů a měření škodlivin v pracovním prostředí atp.

 

Informační, telekomunikační a datové služby

Všechny důležité části SemtinZone jsou propojeny datovou a telefonní infrastrukturou, což umožňuje bezproblémové napojení na interní i externí pevnou telefonní síť, internet či záložní servery. Dle požadavků lze zrealizovat vlastní datovou síť nebo zajistit nákup výpočetní techniky v cenách pro klíčové odběratele a její následnou správu. Pro vlastní definici nabídky služeb je nutné osobní projednání se specialisty odboru IT ...více informací

 

Služby údržby

Při podnikání se každodenně setkáváte s banálními servisními zásahy, ale i řešením úkolů, které vyžadují pomoc akreditovaných specialistů rozličných oborů. Využijte potenciálu odborníků přímo v průmyslové zóně – rychle a za výhodných podmínek.

Pro zajištění provozuschopnosti zařízení a zajištění běžných oprav v oborech strojní, elektro, měření a regulace nabízíme tyto služby:

 

Správa areálu

V rámci areálu zajišťujeme služby pro péči o pozemky a budovy

  • Sekání zelených ploch
  • Údržbu ostatních venkovních ploch a vozovek
  • Opravy budov (vnější i vnitřní části)

 

Stravování v areálu

Je dokázáno, že lidé, kterým jejich zaměstnavatel zajišťuje kvalitní teplé obědy, jsou produktivnější a loajálnější ke své firmě. Dopřejte svým zaměstnancům závodní stravování bez ohledu na to, jak velká vaše společnost je. Šetřete přitom jejich časem. Stravování v areálu SemtinZone je zajišťováno ve zcela moderním prostředí, odpovídajícím všem evropským normám. Nabídka obsahuje sedm druhů menu. Pokrmy jsou připravovány každý den přímo v kuchyňském zařízení v areálu. V rámci stravovacího zařízení lze využít také integrovanou kantýnu s doplňkovým sortimentem salátů, uzenin, cukrovinek, nápojů a mražených jídel ...více informací

 

Personálně mzdový servis

V rámci SemtinZone lze využít i služeb, které souvisejí s lidskými zdroji. Každodenní péče o tisíce zaměstnanců vyžaduje znalost odpovědi na všechny myslitelné otázky z oblasti personalistiky i nejaktuálnější požadavky legislativy. V nabídce naleznete služby mzdové účtárny a personálních specialistů ...více informací

 

Zdravotní péče

Nespornou výhodou průmyslové zóny je zdravotnické středisko umístěné vně oplocené části areálu, které poskytuje nejenom služby praktických lékařů, ale i zdravotní, preventivní, stomatologickou.

Kontakt
SemtinZone
Ing. Pavel Mužák - vedoucí SemtinZone
Tel.: 466 824 108
Mobil.: 724 401 200
info@semtinzone.eu

Správa areálu
Martin Černý
Tel.: 466 824 205
Mobil.: 724 401 534
martin.cerny@synthesia.cz

BOZP a zdravotnictví
Votavová Milena, Ing. Ph.D.
Tel.: 466 824 868
Mobil.: 724 401 515
milena.votavova@synthesia.cz

Ostraha majetku, vstup a vjezd do areálu
Jan Buryška
Tel.: 466 824 082
Mobil.: 724 401 510
jan.buryska@synthesia.cz

Informatika
Ing. Ivana Pavlíková
Tel.: 466 824 553
Mobil.: 724 401 620
ivana.pavlikova@synthesia.cz

Personalistika
Ing. Klára Pokorná
Tel.: 466 824 556
Mobil.: 724 401 701
klara.pokorna@synthesia.cz

Požární ochrana
Radek Vomlel
Tel.: 466 824 102
Mobil.: 724 401 508
radek.vomlel@synthesia.cz

Stravování
Votavová Milena, Ing. Ph.D.
Tel.: 466 824 868
Mobil.: 724 401 515
milena.votavova@synthesia.cz

Služby údžby
Hruška Milan
Tel.: 466 822 300
Mobil.: 724401518
milan.hruska@synthesia.cz