Home / Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Synthesia, a.s., tvůrce těchto WWW stránek, prohlašuje, že tyto stránky splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých) i .

Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami.

Informace, poskytované pomocí obrázků, jsou k dispozici rovněž v textové podobě.

Všechny odkazy na webu se otevírají do stejného okna.

Webové standardy

Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním XHTML 1.0 Strict, vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS 2). Informační hodnota webu zůstává zachována i bez jejich použití. Používání kaskádových stylů lze vypnout pomocí standardních funkcí internetových prohlížečů (podporují-li tuto funkci).

Technický správce WWW prezentace

Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co by podle vás neodpovídalo požadavkům přístupnosti, prosím informujte nás, a my provedeme kroky k odstranění těchto nedostatků.

Synthesia, a.s.
Semtín čp. 103
532 17 Pardubice

E-mail: synthesia@synthesia.eu
Tel.: +420 466 821 111