Home / Podmínky užití

Podmínky užití

Ochrana osobních dat

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost Synthesia, a.s.  veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Synthesia, a.s. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

 

Registrace do systému

Uživatel registrací dává souhlas, aby společnost Synthesia, a.s., se sídlem Semtín 103, Pardubice 532 17 zpracovávala jeho osobní údaje vyplněné v registračním  formuláři, a to výlučně za účelem zasílání obchodních sdělení  elektronickými prostředky. Souhlas se zpracováním výše uvedených údajů a s využitím elektronického kontaktu uživatel poskytuje dobrovolně a na dobu neurčitou. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení lze kdykoli písemně odvolat.