Home / Významní partneři / Výzkumný ústav organických syntéz a.s.

Výzkumný ústav organických syntéz a.s.

VUOS a.s. je organizací založenou v roce 1941. Svoji obchodně výrobní filosofií je vysoce flexibilní firmou vyvíjející své aktivity zvláště v oblasti výroby, vývoje a up scalingu chemických specialit, zákaznických syntéz a toxikologickém testování. 

Toxikologické testování, analytika, REACH legislativa

 VUOS a.s. je připraven pomoci svým zákazníkům ve všech fázích registrace/notifikace dle legislativy REACH. VUOS disponuje hlubokými zkušenostmi v oblasti toxikologie, ekotoxikologie a analytiky, vlastními testovacími kapacitami, know-how ve stanovení vlastností látek a značnou kapacitou pro zpracování registrační dokumentace.

 

Chemické speciality

Hlavními činnostmi v této oblasti jsou výzkum, up-scaling a výroba v množstvích od gramů a kilogramů až po tuny chemických specialit, které jsou využívány zvláště v oblasti farmaceutického a mikroelektronického průmyslu a v dalších oblastech průmyslu požadujícího vysoce kvalifikované organické produkty.
VUOS - logo

Rybitví č.p. 296
533 54 Rybitví

Tel.: +420 466 822 545
Fax: +420 466 823 900
e-mail: vuos@vuos.com

vuos.com