Home / O nás / Technická infrastruktura

Technická infrastruktura

Vlastní zdroj energií

Synthesia, a.s. provozuje vlastní energetickou distribuční soustavu a disponuje vlastní elektrárnou, jejíž kapacita dokáže spolehlivě pokrýt potřeby partnerů v celém areálu průmyslové zóny. Díky tomu je energetická soustava Synthesie schopna pracovat i v tzv. ostrovním provozu, kdy jsou odběratelé nezávislí na okolní distribuční síti a tím pádem chráněni před všemi možnými negativními dopady (energetická krize, výpadky apod.). To má zásadní vliv na vysokou spolehlivost dodávek energií a s tím související stabilitu výroby.

Synthesia je držitelem licencí na výrobu a distribuci elektřiny a tepla a na distribuci a obchod se zemním plynem. Má stejná práva a povinnosti jako všichni ostatní distributoři a obchodníci s energiemi v ČR a s rezervou dodržuje cenovou regulaci Energetického regulačního úřadu ČR. Vzhledem k těmto skutečnostem a výhodným cenám energií pro partnery v průmyslové zóně není obvyklý odběr od jiného dodavatele. Připojení k odběru a vyhotovení kupní smlouvy zajišťuje samostatný úsek Energetika společnosti Synthesia.

 

Elektřina   je dodávána na hladině napětí 0,4 kV. V části Semtín, UMA je dostupná i v hladině napětí 0,5 kV vhodná pro pohony.
Teplo   je dodáváno ve formě nízkotlaké páry o tlaku 0,7 MPa a teplotě 160 – 220°C, nebo vysokotlaké páry 3,0 MPa a teplotě 270-350°C
Zemní plyn   ze sítě VČP Net. K dispozici jsou dvě tlakové úrovně - 650 kPa a 4 kPa
Stlačený vzduch   je dodáván při tlaku v rozmezí 0,46 – 0,49 MPa u zdroje (bez vysoušení)
Pitná voda   je distribuována ze sítě VaK Pardubice, tlak 0,32 MPa
Užitková voda   používáme labskou vodu bez úpravy, o tlaku 0,32 MPa
Demi voda   je dodávána do vybraných výrobních objektů, nebo plněna do přistavených mobilních zásobníků
Cirkulovaná chladící voda   dostupná pouze ve vybraných výrobních objektech v Rybitví