Home / O nás / Dopravní dostupnost

Mapa ČR - doprava

Dopravní zařízení a sítě

Silniční doprava

Dopravní připojení města Pardubice na vyšší dopravní síť vychází z tras sítě komunikací D 11: Praha – Hradec Králové (dokončeno) a R 35: Hradec Králové – Vysoké Mýto – Olomouc (ve výstavbě). Obě komunikace budou procházet po jejich dokončení kolem Pardubic v severním a severovýchodním sektoru územního celku. Z toho se vyvíjí i částečné asymetrické připojení města.

Základní komunikační síť města doplňuje komunikace I/37 směrem na jih. Tato komunikace má především regionální význam, spojuje aglomerace Chrudim – Pardubice – Hradec Králové, vzdáleněji pak připojení území na jižní směry s napojením na D1.

Z hlediska složení dopravy mají Pardubice specifický model. Cca 61 % dopravy tvoří doprava vnitřní, 37 % doprava cílová a 2 % doprava tranzitní.

 

Železniční doprava

Areál SemtinZone disponuje vlastní železniční infrastrukturou, která je napojena na veřejnou železniční síť.

Železniční stanice Pardubice je významnou stanicí celostátního významu. Leží současně na dvou koridorech, na kterých probíhá modernizace:
Německo – Děčín – Praha – Pardubice – Brno – Rakousko, Slovensko
Německo – Cheb – Plzeň – Praha – Pardubice – Ostrava – Polsko, Slovensko

 1. Osobní železniční doprava:
  - přímé mezinárodní spojení s městy: Varšava, Moskva, Košice, Žilina, Vídeň, Hamburg
  - mezinárodní spojení s přestupem v Praze (100 km od Pardubic): Vídeň, Linec, Benátky, Řím, Mnichov, Norimberk, Frankfurt nad Mohanem, Kolín nad Rýnem, Dortmund, Drážďany, Lipsko, Hamburk, Berlín, Paříž, Curych, Bern, Budapešť, Varšava.
  - vnitrostátní přímé spojení s městy: Praha, Děčín, Cheb, Plzeň, Liberec, Hradec Králové, Brno, Přerov, Olomouc, Ostrava.
 2. Nákladní železniční doprava:
  V Pardubicích je terminál nákladní dopravy včetně služby svozu a rozvozu zboží z domu do domu. Kromě přepravy vagóny je ve městě také kontejnerový terminál se stejnou službou.

 

Letecká doprava

V Pardubicích je mezinárodní letiště se smíšeným civilním a vojenským provozem pro lety IFR a VFR zařazené do sítě 5ti páteřních letišť ČR. Letiště je umístěno cca 4 km od centra města a 2 km od nádraží na trati Praha – Vídeň s kontejnerovým překladištěm. Leží přímo u silnice Praha – Pardubice, 2 km od plánovaného říčního přístavu a 10 km od plánované dostavby dálnice D11. Civilní letiště v Pardubicích je letištním hraničním přechodem.

 

Vodní doprava

Splavnění Labe do Pardubic a vybudování multimodálního logistického centra, jehož součástí je přístav v Pardubicích, je dlouhodobým záměrem. Pro multimodální logistické centrum je na území Pardubic rezervováno území na levém břehu Labe mezi Svítkovem a Srnojedy. Plocha o výměře cca 102 ha je dělena takto:

 • Veřejný přístav
 • Multimodální logistické centrum
 • Území „zimního přístavu“

 

Městská hromadná doprava

Hromadnou dopravu osob na území města Pardubic zajišťuje Dopravní podnik města Pardubic a. s. se stoprocentní účastí města. Městskou síť hromadné dopravy tvoří 23 linek, z toho je 8 trolejbusových a 15 autobusových. Některé linky dojíždějí do okrajových částí katastru města Pardubic, jako jsou Lány na Důlku, Opočínek, Doubravice, Černá za Bory, Mnětice, Dražkovice a Staré Čívice, a některé dokonce i do obcí mimo katastrální území města Pardubic, jako jsou Lázně Bohdaneč, Rybitví, Starý Máteřov Němčice, Srch, Spojil, Hostovice, Mikulovice a Ostřešany. Do obcí Lázně Bohdaneč a Rybitví vede trolejbusová linka.