Home / Služby v areálu / Služby údržby / Servis přístrojů měření a regulace

Servis přístrojů měření a regulace

Servis přístrojů měření a regulace - tzv. cejchovny působí v oboru oprav a justáží přístrojů polní instrumentace již přes 40 let. Zahrnuje tyto činnosti oprav přístrojů polní instrumentace:

  • opravy a nastavení přístrojů měření a regulace
  • opravy zapisovačů
  • opravy mechanických a elektronických vah
  • opravy ventilů pro MaR - s ovládáním
  • opravy přístrojů pneumatické regulace a manometrů
  • servis a nastavení regulace kotelen a tepel. výměníků
  • servis analyzátorů OLDHAM

Po opravě, nastavení :

  • záznam v kalibračních hodnotách
  • na vyžádání kalibrační list vystavený akreditovanou kalibrační laboratoří

Kalibrace a nastavení jsou prováděny pracovními etalony, které jsou navázány na státní etalony. V působnosti cejchoven je provádění oprav přístrojů měření a regulace jak pro subjekty Synthesia, a.s. tak i pro ostatní zákazníky v regionu.

Ceny za provedené výkony jsou účtovány dle platného ceníku.