Olůvkárna

Generální opravy aparátů - kádě, kotle, odměrky, zásobníky, míchadla, potrubí tzn. odstranění starého vyolovění vypálením pomocí plynových hořáků.

Postup další opravy :

  • vyčištění kyselinou solnou
  • pocínování
  • homogenní poolovění

Rozměry aparátů do 20 m3.

Ocelové trubky – provádíme jejich vyložením, rozměry olov.trubek pr. 46x6,5 a 56x6,5 mm.

Homogenní poolovění míchadel různých tvarů (ramena, kotva apod.) do pr. 4 m, délky 8 m. Výše uvedené aparáty upravujeme tzv.plátováním do síly 4 mm.

Olověné hady stáčíme nejčastěji o rozměrech pr. trubky 46x6,5 mm do DN 4000 mm, uložení je v olověných stojáncích, dále vyrábíme homogenně poolověné hady do pr. trubky 76 mm a pr. 4 m, oba dva druhy do 10 stočených závitů.