Defektoskopie

Prozařování kovových materiálů do 20 mm stabilním i přenosným roentgenem, měření tloušťky kovů do 300 mm (ultrazvukový defektoskop USM 25), zjišťování necelistvosti povrchů (trhlin a prasklin) kapilárními a magnetickými metodami, zjišťování poruch pogumovaných zařízení vysokonapěťovou zkoušečkou.