Home / Služby v areálu / Služby údržby / Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2261

Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2261

Kalibrační laboratoře působí v oboru kalibrací od roku 1982, kdy byly zřízeny jako Oborové měrové středisko. Od počátku se soustředí na činnosti měření tlaku teploty a elektrických veličin.

Aktuální Osvědčení o akreditaci bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci v roce 2005 a laboratoř je akreditována dle ČSN EN ISO/IEC 17 025 pro kalibrace přístrojů v oblasti tlaku, teploty a elektrických veličin v laboratořích a pro kalibrace v oblasti teploty prováděných u zákazníka.

Měřící schopnost laboratoře je uvedena v příloze osvědčení.
Kalibrace jsou prováděny pracovními etalony, které jsou navázány na státní etalony.
V působnosti laboratoře je provádění kalibrací jak pro subjekty Synthesia, a.s., tak i pro ostatní zákazníky v regionu.

Ceny za provedené výkony jsou účtovány dle informativního ceníku.

Laboratoř nabízí svým zákazníkům možnost uzavření dlouhodobé smlouvy o provádění kalibračních činností .

Kontakt
Akreditovaná kalibrační laboratoř
Ing. Pavel Kříž, Ing. Vladimír Handlovič
Tel.: 466 824 866, 466 824 809
Mobil.: 724 401 519
pavel.kriz@synthesia.cz