Home / Služby v areálu / Dispečerské služby

Dispečerské služby

Bezproblémový chod v Průmyslové zóně Semtín je zajišťován nepřetržitým provozem dispečerského pracoviště. Tato služba je určena podnikům se zvýšeným rizikem vzniku mimořádných událostí, jako jsou výpadky v zásobování energiemi, havárie a jiné kalamitní stavy. Pro definici rozsahu a ceny této služby se s vámi rádi sejdeme při osobním projednání.

Kontakt
Dispečerské služby a ostraha majetku
František Jahl
Tel.: 466824423
Mobil.: 724401504
frantisek.jahl@synthesia.cz